امروز چهارشنبه 21 آذر 1397
 

No Image No Image
نظرسنجی
آیا داوری را در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی موثر میدانید؟
  
No Image No Image No Image

No Image No Image
آب وهوا

No Image No Image No Image

No Image No Image
تبلیغات
تبلیغات
No Image No Image No Image

No Image No Image
تماس با ما

تماس با ما

No Image No Image No Image

No Image No Image
پیوندها


No Image No Image No Image

گام هشتم طرح ترویج داوری چاپ ارسال به دوست
1393/04/14 ساعت 07:53:14

موضوع : ترویج داوری از طریق اشتراط قراردادهای تنظیمی در شرکت شهرکهای صنعتی به شرط  داوری                                       

 

اهداف:  کاهش ورودی محاکم مشارکت دادن حقوقدانان در حل­وفصل اختلافات حقوقی مربوط به قرارداد واگذاری اراضی به صاحبان کارگاه­های صنعتی - مشارکت تنظیم­کنندگان قراردادها درایجاد صلح و سازش- توسعه نهاد داوری در جامعه-اجرای بند 10 سیاستهای کلی قضایی ابلاغ شده از جانب مقام معظم رهبری-آشنایی با نقش داوری در حوزه شهرکهای صنعتی کشور شناسایی وضعیّت فعلی شرط داوری در واگذاری حق انتفاع به واحدهای صنعتی.

در اجرای بند 10 سیاستهای کلّی قضایی پنج ساله ابلاغ شده از جانب مقام معظّم رهبری در مورخ 2/9/1388 ، قوه قضائیه موظّف است که تمهیدات لازم برای فراگیر کردن نهاد داوری را فراهم نماید مضاف بر اینکه بر اساس بند 2 ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ، تهیّه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و  بین المللی هم بر عهده قوه قضائیه واگذار شده است . علاوه بر اینکه کاهش ورودی پرونده ها به سیستم قضایی یکی از راهبردهای قوه قضائیه و به ویژه معاونت اجتماعی در سال 1392 می باشد .

توجیه و تعیین فعّالیّت مذکور:

شرکت شهرکهای صنعتی در هر استان در راستای توسعه صنعت ،مسئول ایجاد شهرکهای صنعتی و واگذاری اراضی واحدهای صنعتی به صاحبان صنایع می باشد که در جهت ایفای وظایف خود ، اقدام به تنظیم قرارداد می نماید  باتوجه به حوزه گسترده صنعت و شهرکهای صنعتی ، حجم زیادی از قراردادها ،که در این  حوزه تنظیم می شود و به تبع آن ممکن است اختلافات از آن حادث شود که ،این مسائل می­تواند توجیه گر ، توسعه داوری در حوزه و بستر مذکور باشد.

1-     بر اساس ماده 4 قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوّب 1362 و ماده 8 آیین نامه اجرایی آن   « شرکت شهرکهای صنعتی استان نسبت به واگذاری اراضی ملّی و دولتی به صاحبان واحدهای صنعتی در قالب حق انتفاع و سپس انتقال قطعی اقدام می نماید».که فعلاً به صورت فرمت ثابت و دفترچه در سراسر کشور تنظیم میگردد و شرط داوری در دفترچه های مذکور فعلاًوجود دارد، امّا اجرای شرط مشکلاتی را در بردارد  که پیشنهاد میشود اوّلاً :متن آن به متن پیشنهادی تغییر کند تا کیفیّت حقوقی شرط از جهت فعل و ماهیّت، تکمیل و اصلاح شده و ارتقاء یابد. ثانیاً :مرکز داوری اطاق بازرگانی استان به عنوان مرجع ناصب داور،تعیین گردد که از جهت حفظ کیفیّت رسیدگی و همچنین نظارت اطاق قابلیّت توجیه بیشتری خواهد داشت . علاوه بر اینکه موجب توسعه رسیدگی مرکز داوری اطاق ،بازرگانی استان به دعاوی تجاری و صنعتی خواهد شد .

2-     براساس آئین نامه خدمات و امور جاری شهرکهای صنعتی ، آغاز بهره برداری از هر شهرک ، موکول به ایجاد تأسیسات زیر بنایی می­باشد(ماده 1). احداث شهرکهای صنعتی مستلزم ایجاد امکانات زیر بنایی از جمله آماده سازی ، مناسب سازی ، نقشه برداری و غیره از کلیه اراضی شهرک می باشد که معمولاً در قالب قرارداد با پیمانکاران خصوصی انجام شود که این قرار داد میتواند موجب اختلافات حقوقی باشد که با درج شرط داوری در آنها ،امکان حصول اهداف فوق الذکر را فراهم نموده و متعاقدین و تنظیم کنندگان قرار داد، امکان دخالت در تعیین شخص مسئول حل و فصل اختلاف را خواهند داد.

3-     ماده 5 آئین نامه مذکور مقرّر می­دارد که " شرکت شهرکهای صنعتی ایران ترتیبی اتّخاذ نماید تا اداره خدمات و امور جاری هر شهرک صنعتی کلاً یا بعضاً به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد صلاحیّت و ترجیحاً به شرکتهای خدماتی متشکل از صاحبان صنایع مستقر در شهرک صنعتی واگذار شود » بنابراین جهت انجام امور خدمات جاری شرکتها قراردادهایی تنظیم میشود که حتماً اختلافاتی هم از آنها ناشی  خواهد شد که مستلزم حل و فصل خواهد بود و درج شرط داوری در فرمت اولیه این قراردادها میتواند از موجبات توسعه داوری باشد . 

4- پس از تخصیص زمین به متقاضیان ، آنها موظفند ظرف مهلت تعیین شده نسبت به ایجاد اعیانی و مستحدثات کارگاه اقدام نمایند که احداث ساختمان ، خرید دستگاهها ، خرید مشاوره و غیره ، مستلزم تنظیم قرارداد با اشخاص ثالث به عنوان پیمانکار می باشد . اگر در قراردادهای مذکور ، شرط داوری لحاظ شود ،به جهت حجم زیاد آنها در شهرکهای صنعتی ، مسلماً ، سهم عمده ای در ترویج داوری در بین صاحبان صنایع و شرکتهای پیمانکار ساختمان ، تاسیسات و همچنین تولید کنندگان و نصّابان خط تولید خواهد بود .

وضعیّت فعلی داوری در حوزه عملکرد شهرکهای صنعتی :

فقط در دفتر چه های واگذاری موقّت حق انتفاع ، شرط داوری با این محتوا مقرّر گردیده است:

« در تمامی موارد اختلافی راجع به این قرارداد و یا تفسیر کلّی یا جزئی آن ،تصمیم و نظر نماینده مدیریّت حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع و شهرکهای صنعتی ایران ، به عنوان داور و حکم مرضی الطرفین مورد قبول و توافق طرفین می باشد، لازم الاجراست ؛ و طرفین حق هر گونه ایراد و اعتراضی نسبت به رأی و نظر نامبرده را از خود سلب ، و ساقط نمودند و متعهّد و ملتزم به اجرای مفاد رأی و تصمیم یاد شده گردیدند.

تبصره : رأی داور توسط شرکت به نشانی مذکور در این قرارداد و یا هر نشانی دیگری که به طور کتبی و با دریافت رسید به شرکت اعلام شده باشد ارسال ، که واصل و ابلاغ شده تلقّی می گردد ».

آسیب شناسی نمونه شرط فعلی:

در شرط مذکور چند ایراد است :

اوّلاً : اساسی ترین رکن داوری ،انتخاب شخص ثالث به عنوان داور می باشد ؛ در صورتیکه در نمونه مذکور مدیریّت حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع و شهرکهای صنعتی ایران که جزئی از طرف قرارداد            می باشد،  تعیین شده که با اصول داوری سازگاری ندارد . 

ثانیاً : درج شرط اسقاط حقّ ایراد و اعتراض به رأی داور ، هیچ گونه اثری بر آن مترتّب نیست ؛ زیرا علی رغم وجود چنین شرطی ، امکان تقاضای ابطال رأی داور مذکور برای طرفین وجود دارد .

ثالثاً : مدّت داوری و میزان حقّ الزحمه داور مشخّص نشده است که عدم درج حقّ الزحمه باعث می شود که هزینه های آن از اعتبارات سازمان پرداخت شود .

مزیّت شرط مذکور در این است که علاوه بر ترویج داوری حتّی به صورت ناقص ،نحوه ابلاغ رأی داور به طرفین مشخّص شده که موجب کاهش ورودی محاکم،از جهت ابلاغ رأی داوری می گردد .

پیشنهادات به استانها در تغییر وضعیت فعلی :

الف : در حوزه قراردادهای موقت انتقال حق انتفاع ، با توجه به وجود شرط داوری ، مراتب به کلیّه دادگاههای حقوقی استان اعلام تا در روند رسیدگی به دعاوی ناشی از این انتقال ، شرط داوری را لحاظ نموده  و به جهت نفی صلاحیّت اولیّه محاکم، و قرار عدم استماع صادر ،و خواهان به اِعمال شرط داوری، دلالت شود .

ب : در حوزه قراردادهای ایجاد تأسیسات زیر بنایی ، جلسه ای با مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان یا هیأت مدیره آن برگزار شود تا نمونه شرط داوری به آنان ارائه و با تعامل ایجاد شده در تنظیم شرط، نسبت به مشروط نمودن قراردادهای آماده سازی شهرک و تأسیسات آن و همچنین نگهداری تأسیسات ، به شرط داوری اقدام، و نمونه ای از قرارداد تنظیمی از آنان اخذ شود و نظارت شود که شرط مذکور در کلیّه قراردادهای آنان، لحاظ شده است و مدیر عامل استان مراتب را به کلیّه شرکت شهرکهای صنعتی اعلام و عملکرد آنان اخذ شود.

ج : در راستای بند 4 مرقومه مذکور و در جهت مشروط نمودن قراردادهای متقاضیان زمین در شهرکها ،  می بایست یک پیوست فرهنگی ،جهت توجیه متقاضیان تهیّه و توسط شرکت شهرکهای صنعتی ، متقاضیان تحویل شود که راهنمای متقاضیان در تنظیم قرارداد مشروط به شرط داوری باشد که به پیوست نمونه ای از شرط فعلی و شرط پیشنهادی داوری ارسال میگردد.

 

پیوست نمونه:

 

وضعیّت فعلی داوری در حوزه عملکرد شهرکهای صنعتی :

فقط در دفتر چه های واگذاری موقّت حق انتفاع ، شرط داوری با این محتوا مقرّر گردیده است:

« در تمامی موارد اختلافی راجع به این قرارداد و یا تفسیر کلّی یا جزئی آن ،تصمیم و نظر نماینده مدیریّت حقوقی و امور قراردادهای سازمان صنایع و شهرکهای صنعتی ایران ، به عنوان داور و حکم مرضی الطرفین مورد قبول و توافق طرفین می باشد، لازم الاجراست ؛ و طرفین حق هر گونه ایراد و اعتراضی نسبت به رأی و نظر نامبرده را از خود سلب ، و ساقط نمودند و متعهّد و ملتزم به اجرای مفاد رأی و تصمیم یاد شده گردیدند.

تبصره : رأی داور توسط شرکت به نشانی مذکور در این قرارداد و یا هر نشانی دیگری که به طور کتبی و با دریافت رسید به شرکت اعلام شده باشد ارسال ، که واصل و ابلاغ شده تلقّی می گردد ».

نمونه شرط پیشنهادی داوری :

 

« کلیّه اختلافات و دعاوی ناشی از قراردادها و یا راجع به آن از جمله انعقاد قرارداد ، اعتیار ، فسخ ، نقض، تفسیر و اجرای آن به داوری ارجاع ،که مطابق با قانون ، اساسنامه و آئین دادرسی مربوط با رأی داور منتخب به صورت قطعی و لازم الاجرا حلّ و فصل گردد . انتخاب داور مرضی الطرفین به وسیله مرکز داوری اتاق بازرگانی استان به عمل خواهد آمد . داور علاوه بر مقررات حاکم ، عرف تجاری ذیربط را مراعات خواهد نمود  ».

آخرین بروز رسانی ( 1393/04/14 ساعت 07:54:36 )
<قبل   بعد>
No Image No Image
جستجوی سریع

No Image
No Image No Image No Image

No Image No Image
ورود کاربران
نام کاربری

کلمه عبور
مرا به ياد داشته باش
فراموش کردن کلمه عبور

ثبت نام نكرده ايد؟ عضویت

No Image No Image No Image

No Image No Image

 

No Image No Image No Image

No Image No Image
آمار بازدید ها
بازدیدکنندگان: 413822
حاضرین در سایت
9 میهمان حاضرند
No Image No Image No Image

تمامي حقوق براي اين سايت محفوظ مي‌باشد. کپي برداري از اين سايت تنها با ذکر منبع مجاز مي‌باشد