امروز دوشنبه 19 آذر 1397
 

No Image No Image
نظرسنجی
آیا داوری را در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی موثر میدانید؟
  
No Image No Image No Image

No Image No Image
آب وهوا

No Image No Image No Image

No Image No Image
تبلیغات
تبلیغات
No Image No Image No Image

No Image No Image
تماس با ما

تماس با ما

No Image No Image No Image

No Image No Image
پیوندها


No Image No Image No Image

معرفی تعدادی از عناوین کتب و مقالات در حوزه داوری چاپ ارسال به دوست
1394/02/27 ساعت 04:08:18

به منظور آشنایی محققین ، دانشجویان و علاقه مندان  در حوزه داوری، تعدادی از عناوین، کتب و مقالات داخلی و خارجی در سایت قرار داده شده است.

کتب فارسی

1-  امیر معزی ، احمد ، داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی ، نشر دادگستر ، 1387

2- مجدد، ابوالفضل، آیین داوری در نظام حقوقی کنونی، نشر ابتکار دانش، سال 1393

3- مجدد، ابوالفضل، موارد الزامی ارجاع به داوری، نشر ابتکار دانش، سال 1392

4- جنیدی ، لعیا ، نقد و بررسی تطبیقی قانون داوری تجاری بین المللی ، انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران  ، 1378

5- جنیدی ، لعیا ، اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی ، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی ، تهران ، 1387

6- جنیدی ، لعیا ، قانون حاکم در داورهای تجاری بین المللی ، نشر دادگستر ، تهران ، 1376

7- خدابخشی ، عبداله ، حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی ، شرکت سهامی انتشار ، 1392

8- خزائی ، حسین ، حقوق تجارت بین الملل ، جلد هفتم ، نشر قانون ، 1386

9- خزائی ، حسین ، بین المللی ، انتشارات جنگل ، ، تهران ، 1388

10- سلجوقی ، محمود ، حقوق بین الملل خصوصی ( جلد دوم تعارض قوانین و تعارض صلاحیت دادگاهها ) ، نشر میزان ، چا پ چهارم ، بهار 1386

11- شمس ، عبداله ، آیین دادرسی مدنی ، جلد سوم ، انتشارات دراک ، تهران ، 1384

12- صفایی ، سید حسین ، حقوق بین الملل و داوریهای بین المللی ، نشر میزان ، چاپ دوم  ، زمستان 1387

13- کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها  ، جلد دوم ، انتشارات شرکت انتشار ، تهران ، 1376

14- کاتوزیان ، ناصر ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران ، نشر شرکت سهامی انتشار ، چاپ چهل و هفتم ، تهران ، 1385

15- کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی  قواعد عمومی قراردادها ، جلد اول ، نشر شرکت سهامی انتشار ، اپ چهارم ، 1376

16- کلانتریان ، مرتضی ، بررسی مهمترین نپامهای حقوقی داوری در جهان ، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، چاپ اول ، زمستان 1374

17- محبی ، محسن ، دیوان داوری دعاوی ایران ایالات متحده آمریکا « ماهیت ، ساختار ، عملکرد » مترجم محمد حبیبی ، نشر فردافر ، تهران ، چاپ اول ، 1383

18- موحد ، محمد علی ، درسهایی از داوریهای نفتی ملی کردن و غرامت ، تهران ، نشر کارنامه ، 1384

19- موحد ، محمد علی ، درسهایی از داوریهای نفتی ، قانون حاکم ، نشر کارنامه ، تهران ، 1386

20- نصیری ، محمد ، حقوق بین الملل خصوصی ، جلد اول و دوم ، چاپ نوزدهم ، موسسه انتشارات آگاه ، 1388

21- نصیری ، مرتضی، اجرای آرای داوری خارجی ، تهران ، 1346

22- نصیری ، مرتضی ، حقوق چند ملیتی ، نشر دانش امروز ، 1370

23- نیک بخت ، حمید رضا ، شناسایی و اجرای آرا داوریهای تجاری بین المللی در ایران ، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، چاپ اول ، 1385

24- ابی جعفر محمد بن حسن بن علی طوسی ، المبسوط ، تهران چاپخانه حیدری

25- ارباطی بابک ایرانی ، مجموعه ، نظرهای مشورتی حقوقی ، انتشارات مجد ، 86

26- افسران ، امیر ، علوی ، سید ابوذر ، آیین دادرسی مدنی در آیینه نمودار ، انتشارات نگاه بینه ، 1386

27- ایوبی ، فاطمه ، چگونه با داوری اختلافات حقوقی خود را  مسلمت آمیز حل کنیم ، مشهد ، انتشارات میزان گستر توس ، 1384

28- بازگیر ، یداله ، داوری و احکام راجع به آن ، انتشارات فردوسی ، 86

29- بازگیر ، یداله ، صلاحیت داوری ، خسارات ، امور حسبی ، وقف ، معامله فضولی ، تهاتر و غصب ، تهران انتشارات بازگیر ، 1382

30- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ،دایره المعارف علوم اسلامی ( قضایی ) ، تهران ، کتابخانه گنج دانش ، 1363

31- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، فرهنگ عناصر شناسی ، حقوق مدنی و حقوق جزا ء تهران ، کتابخانه گنج دانش ، 1382

33- حسینی ، سید محمد رضا ، قانون اجرای احکام مدنی در رویه قضایی انتشارات نگاه بینه ، 1384

34- حیاتی ، علی عباس ف شرح قانون آیین دادرسی مدنی معاونت حقوقی و توسعه قضائی  ، انتشارات سلسبیل ، 1385

35- رحمتی ، مسافر ، مقاله داوری در قراردادهای بیمه ، خرداد 1386

36- سریر ، فرزانه ، نکات طبقه بندی شده ی موضوعی آیین دادرسی مدنی ، انتشارات مجد 1386

37-  شریعت پناهی  ، کاظم فاطمی کتاب آیین دادرسی مدنی ، تهران ، انتشارات مهر ، قم ، 1356

38- شمس ، عبداله ، آیین دادرسی مدنی ، جلد سوم ، تهران ، انتشارات دراک ، 1384

39- صدر زاده افشار ، سید محسن ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی تهران جهاد دانشگاهی ، 1373

40- صفار ، محمد جواد ، شخصیت حقوقی ، تهران ، انتشارات دانا 1373

41- عسگری ، یداله  ، مقاله علمی در خصوص داوری ، چاپ 1386

42-قائم مقام فراهانی ، سید عبدالمجید ، حقوق بین الملل عمومی انتشارات نگاه بینه  ، 1383

43- کاتوزیان ، ناصر ، اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی جلد اول ، تهران ، انتشارات میزان ، 1383

44- کتاب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی چاپ ریاست جمهوری

45-  کتاب مجموعه ، نشست های قضایی مسایل آیین دادرسی مدنی ( 5 ) ، جلد 20 ، معاونت آموزش قوه قضائیه

46- کریستین هاوس مینجر ، مسئولیت مدنی داوران ، ترجمه محمد جواد میر فخرایی، مجله حقوقی ، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، انتشارات نگاه بینه ، 1383

47-  کلانتریان ، مرتضی ، داوری ، دفتر خدمات حقوق بین الملل ، انتشارات بینه 1374

48-  متین دفتری ، احمد ، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی ، جلد اول ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1381

49- مجموعه ی نشست های قضائی مسائل قانون مدنی( 3 ) ، جلد 14 ، معاونت آموزش قوه قضائیه ، نشر قضا ، 1383

50-  محمد زاده اصل ، حیدر ، داوری در حقوق ایران ، انتشارات ققنوس ، 1379

51- محمدی خورشیدی ، محمد ، مقاله علمی در زمینه تنظیم قرارداد و لازم الاجرا بودن مفاد آن بین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ، مجله شهرداری ، چاپ 1386

52- موسوی اردبیلی ، سید عبدالکریم ، فقه قضاء ، انتشارات امیر المومنین 1372

53- نیسی، سعید ، مجموعه ، نظریه های مشورتی اداره ی حقوقی دادگستری ایران در مسایل مدنی انتشارات بهنامی ، 1385

54- نوبخت ، یوسف ، اندیشه های قضایی انتشارات تولید کتاب ، ( تک ) 1385

55- نوریان ، علی ، مقاله علمی در مورد داوری در دعاوی خانوادگی ، دادگستری استان اصفهان ، 1386

56- واحدی ، قدرت اله ، بایسته های آیین دادرسی مدنی ، تهران انتشارات میزان ، 1385

 

مقالات

1-اپتی ، برونو، شرط داوری به وسیله ارجاع ، ترجمه اسماعیل بنی صدر ، مجله حقوقی دفترخدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، شماره شانزدهم و هفدهم ،  72 -1371

2- اسکینی ، ربیعا ، تعارض قوانین در داوری تجاری بین المللی ، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی ، شماره یازدهم ، 1368

3 افتخار جهرمی ، گودرز ، دیوان داوری دعاوی ایران ایالات متحده ، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، شماره شانزدهم و هفدهم ، 1371 1372

4- افتخار جهرمی ، گودرز، تحولات نهاد داوری در قوانین موضوعه ایران ، دستاورد  آن در حوزه داوری بین المللی ، مجله تحقیقات حقوقی شماره 27- 28 ، پائیز زمستان 1378

5 - افتخار جهرمی ، گودرز ، مزایای داوری بعنوان جایگزین رجوع به دادگاهها ، داوری نامه 1 ، انتشارات مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران ، آبان 1383

6- باقری ، محمود ، قابلیت داوری اختلافات ناشی از حقوق اقتصادی : ناکامی قراردادی در رجوع به داوری در دعاوی حقوق رقابت و حقوق بازار بورس ، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 48 ، پاییز زمستان 1387

7- باوت ، در یک ویلیام  ، قراردادهای دولت با بیگانگان : تحولات معاصر در مساله غرامت ناشی از فسخ یا نقض این نوع قراردادها، ترجمه علی قاسمی، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، شماره شانزدهم و هفدهم ، 72 1371

8- پارک ، ویلیام ، داوری در قراردادهای بانکی ،ترجمه محسین محبی ، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی ، شماره بیست و هشتم ، 1382

9- جنیدی ، لعیا ، اصل 139 قانون اساسی و سیستم حل و فصل اختلاف سازمان جهانی تجارت ، مجموعه مقالات همایش بررسی جنبه های حقوقی سازمان جهانی تجارت ، موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ، 1375

10- جنیدی ، لعیا ، دادگاه صلاحیت دار جهت ابطال رای داور در داوریهای بین المللی ، فصلنامه حقوق مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،دوره 38 ، شماره 2 ، 1388

11 خزائی ، حسین ، مصونیت اجرایی دولت و سازمان مستقل بین المللی در مقابل آراء داوری ( تفسیر یک رای ) ، مجله حقوقی ، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امورمجلس ریاست جمهوری ، شماره سی و چهارم ، 1385

12 خزاعی ، حسین ، رای داور در حقوق داخلی و تجارت بین المللی ، فصلنامه حقوق ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دوره 37 ، شماره 3 ، پائیز 1386

13 درن ، ایو ، نظم عمومی و حقوق قابل اجرا در ماهیت دعوی در داوری بین المللی ، ترجمه و تلخیص محمد اشتری ، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران |، شماره نهم ، پائیز زمستان 67 .14 رینیش ، آگوست ، رویه دیوان اروپایی در ارتباط با مصونیت دولتها از اقدامات اجرائی ، ترجمه امیر ساعد وکیل ، مجله حقوقی ، نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری ، شماره سی و هشتم ، 1387

15 شمس ، عبداله ، اصل تناظر ، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 36 35 ، 1381

16 شمس ، عبداله ، موافقتنامه داوری و صلاحیت دادگاه ، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 37 ، 1382

17 هابی ، مصطفی، داوری و قانون  اساسی، انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی ، 1370

18 شهیدی ، مهدی ، رابطه انسان با حقوق کلی مدنی و حق کلی اجرای حقوق ، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 8 ، پائیز زمستان 1369

19 شهیدی مهدی ، قانون حاکم بر قراردادهای بین الملل خصوصی ، مجله تحقیقات حقوق دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 19 20 ، بهار تا پائیز 1376

20 عابدی ، محمد تقی ، صلاحیت قضاییو صلاحیت داوری ، مجلسه حقوقی دفتر خدمات حقوقی ریاست جمهوری ، شماره 1387 ، 39

21 غلامی ، جهانبخش ، تئوری اصیل مخفی ، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، ویژه نامه شماره 1 ، بهار تابستان 1388

22 فلسفی ، هدایت اله ، حق ، صلح و منزلت انسانی ، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی  جمهوری اسلامی ایران ، شماره بیست و ششم و بیست و هفتم ، 1381 ، - 1380

23 القشیری ، احمد ریاض ، طارق ، قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی : چرخش در روند داوری ، شرح و ترجمه محسن محبی ، مجله حقوقی ، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، شماره بیست و نهم ، پائیز 1382

24 لندو ، اول ، حقوق بازرگانی فراملی در داوری تجاری بین المللی ، ترجمه محسن محبی ، مجله حقوقی نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی ، شماره پنجم ، 1366

25 محبی ، محسن ، رژیم قانون حاکم دیوان داوری ایران ایالات متحده در دعاوی نفتی و تاثیر آن درروند داوری بین المللی ،مجله تحقیقات حقوقی شماره 27 28 ، پائیز زمستان 1378

26 محبی   محسن ، نظام داوری اتاق بازرگانی بین المللی ، مجله حقوقی نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران  ، شماره بیست و چهارم ، 1378

27 مولایی ، یوسف ، وابستگی متقابل حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل خصوصی در مساله صلاحیت ، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ، شماره سی و پنجم ، پاییز 1375

28 نصیری ، مرتضی ، نظریه اصل واقعی و Alter Ego ، مجله حقوقی دفتر خدمات حقوقی بین المللی ، شماره دوم ، 1364

29 نیک بخت ، حمید رضا ، استقلال شرط داوری ، مجله تحقیقات حقوقی ، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 20 19 ، بهار تا تاییز 1376

30 نیک بخت ، حمید رضا ، کارگاه آموزشی داوری تجاری بین المللی، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 30 29 ، بهار تابستان 1379

31 - نیک بخت ، حمید رضا ، جرح و خاتمه ماموریت داوران ، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، شماره 46 ، پاییز زمستان 1386

 

 

 

 

فهرست منابع انگلیسی:

کتب:

1. Alam Eldin, Mohie Eldin I, Arbitral Awards of the Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration (Kluwer 1999)

2. Alen Redfern and Martin Hunter, Law and Practice of International Commercial Arbitration (3rd ed., Sweet & Maxwell 1999)

3. Bernstein, Ronald, John Tackaberry, Arthur L. Marriott and Derek Wood (eds), Handbook of Arbitration Practice (3rd ed, Sweet & Maxwell, 1997)

4. Bockstiegel K.H., Arbitration and State Enterprises, Deventer, Netherlands, Kluwer 1984

5. Born, Gary, International Arbitration and forum Selection Agreements: Planning Drafting and Enforcing (Kluwer Law International 1999)

6. Brower, Charles N and Jason I) Hrucschkc. The Iran-United States Claims Tribunal (Kluwer, 1998)

7. Brower, C. N., Correction and Completion of Awards; Enforcement of' Partial and Final Awards; Collaboration by Courts for an Award to be Effective; Impact of "International Public Policy" on Arbitration 10.Carbonneau, Thomas E, Cases and materials on the law and practice of arbitration (2d edition, Juris Publishing 2000)

8. Ahdah, Abdul Hamid, Arbitration with the Arab Countries (Kluwer,

1998)

9. Ford, A.W., The Anglo-Iranian Oil Dispute of 1951-1952 (1954) 19.GaiUard, Emmanuel and John Savage (ed), Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration (Kluwer, 1999)

10.Gaillard, Emmanuel, Enforcement of Awards Set Aside in the Country of

Origin: The French Experience, ICCA Congress Series no 9,505. 2 1. Gaja G., New York Convention. (Dobbs Ferry 1978-1980)

11.(giarcling, The Intcrnational Recognition and I (nlhnxll1l.:nt of' Arbitral A wards Nullified in the Country of Origin, in Briner, Fortier, Berger and Bredow (eds), Law of international Business and Dispute Settlement in the 21 st Century, Libel' Amicorum Karl-Heinz Bockstiegel (2000)

12. Harnzeh, International Conci liation, Amsterdam, 1964

13.Helgeson, Edward and Elihu Lauterpacht (ed), Reports of Cases Decided under the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States 1965 (Cambridge University Press 2002)

14.ICC (ed), Conservatory and Provisional Measures (TCC 1993)

15.1CC (ed), International Chamber of Commerce, 60 Years of ICC Arbitration - A Look at the Future (K'C 1984)

16.ICC Congress Series no 10, Albert Jan van den Berg (ed), lCCA Congress Series no 10, International Arbitration and National Courts: The Never Ending Story (Kluwer, 2001)

17. ICC Congress Series no 3, Pieter Sanders (ed), ICCA Congress Series no 3, Comparative Arbitration Practice and Public Policy in Arbitration (Kluwer, 1987)

18.1CC Congress series no 9, Albert Jan van den Berg (ed), ICCA Congress series no 9, Improving the Efficiency of Arbitration and Awards: 40 Years of Application of the New York Convention (Kluwer, 1999) 33.Koussoulis, Stellios, Main Issues on Arbitration. B - Theory (in Greeek, Ant Sakkoulas Publishers 1996)

19.Lalive, Pierre, in International Arbitration, ICC (ed), International Chamber of Commerce, 60 Years of ICC Arbitration - A Look at the Future (TCC 1984)

20.Lalonde, M., The Post-arbitral Phase in North America and Western Europe

21.Lew, D.M, Loukas A MisteIis, Stefan M Kroll, Compartive International Commercial Arbitration, Kluwer, 2003.

22. Lillich, Richard B & Charles N Brower (ed), International Arbitration in

the 21 st Century: Towards Judicialization and Uniformity? (Transnational Publishers 1994)

23.Lillich, Richard B (ed), The Iran-United States Claims Tribunal 1981-83 (The University Press of Virginia 1984)

24.Merkin, R.M., Arbitration Act - An Annotated Guide (2d ed, LLP 2000) 4 1. Peter, W., Arbitration and Renegotiation of International Investment Agreements (1986).

25. Pietro, Domenico Di & Martin Platte, Enforcement of International ,Arbitration Awards (Cameron May, 2001)'

26.Reed, Experience of Practical Problems of Enforcement, lCCA Congress Series no 9, 557.

27. Reisman, W. M, Systems of Control in International Adjudication and Arbitration (Durham, North Carolina, 1992)

28. Irvin, The Enforcement of Awards Nullified in the Country of Origin; The American Experience, ICCA Congress Series no 9, 528

29.Rogers, The Enforcement of Awards Nullified in the Country of Origin, lCCA Congress Series no 9, 548

30.Rose, Francis (ed.) International Commercial and Martine Arbitration, (Sweet & Maxwell, 1988)

31.Saleh, S., Commercial Arbitration in the Arab Middle East, London, Graham & Trottman, 1984

32. Sanders, Pieter (ed), Internat=iooal Arbitratioll - Libel' Amicorurn Martin Domke (1967)

33.Sanders, Pieter (ed), Internati onal Comm-ercial Arbitration (VIA 1965)

34. Schwebel, S.M., Internatiojaial Arbitra, tion. Three Salient Problems, Cambridge, Grotius, 1987

35.Simmonds, K.R., B.H.W. fIiIl and Jar-vin S., Commercial Arbitration Law in Asia and the Pacific, ':>aris, ICC Piuhlishing SA, 19R7

36.Soons, A.H.A., International Arbitration: Past and Prospects, (Martinus

Nigh off, 1990)

37. Taniguchi, Enforcement in Action: The c m-tical ,1I1e! Practical Problems, lCCA Congress Series no 589

38.Tweeddale, Andrew and Kaaren Tweed dale, A Practical Approach to Arbitration Law (Blackstone, 1999)

39.van den Berg, Albert Jali (ed), ICC 'A Handbook Oil Commercial Arbitration (Kluwer, 1984)

40. van den Berg, Albert Jan, The New "York Convention: Its Intended Effects, Its Interpretation, Sa lient Proble-m Areas, in Blessing (cd), The New York Convention of 195=8, ASA Spe-cial Series no l) (1996)

41.van den Berg, Albert Jan (ed.), Internat j onal Arbitration in a Changing World: International Counce il for COnll111'll'lal Arbitration Congress Series no. 6 (Deventer, 1994)

 

42.van den Berg, Albert Jan, The New York Arbitration Convention of 1958, (Kluwer, 1981)

43.van den Berg, The Application of the New York Convention by the Courts, ICCA Congress Series no 9,25

44.Varady, Tiber, John J. Barcelo, Arthur T.von Mehren, International Commercial Arbitration, (2nd ed., Thomson West, 2003)

45. Wetter J.c., The International Arbitral Process, Public and Private, (New York, 1979)

46.Aldrich, George H., The Jurisprudence of the Iran-United States Claims Tribunal, Clarendon Press, Oxford, 1996

47.Bishop, R. Doak, James Crawford, William Michael Reisman, Foreign Investment Disputes: Cases, Materials, and Commentary, 2005 67.Brower, Charles Nelson, Jason D. Brueschke, The Iran-United States Claims Tribunal, Martinus Nijhoff, 1998

48.Chester Brown, A Common Law of International Adjudication, 2007 69.David D. Caron, Et AI.. The UUCITRAL Arbitration Rules - A Commentary, 2006

49. Delvolve, Jean-alouis, Jean Rouch, Gerald H. Pointon, French Arbitration Law and Practice: A Dynamic Civil Law Approach to International Arbitration, 2nd ed., Kluwer Publishers, 2009.

50.Dimsey, Mariel, The Resolution of International Investment Disputes, 2008

51. Friedl Weiss, Inherent Powers of National and International Courts: The Practice of the Iran - U.S. Claims Tribunal, in Intentional Investment Law for The 21 ,1 Century . I':ssays In Honour of Christoph Schrcuer, (C'. Hinder, U. Kricbaum, l\, Roinixuh, S. Wittich cds., 2009)

52.Howard M. Holtzmann, Drafting the Rules of the Tribunal, in The lran­United States Claims Tribunal And The Process of International Claims Resolution, 2000

53.J..J. van Hof, Commentary on the UNICIRTAL Arbitration Rules, The Application by the Iran-U.S. Claims Tribunal, 1991

54. Kronke, Herbert, Patricia Nacimiento, Dirk Otto (eds), Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: A Global Commentary on the New York Convention, Kluwer Publishers, 2009

55. Paola Gaeta, Inherent Powers of International Courts and Tribunals, in Man's Inhumanity To Man - Essays On International Law In Honour of Antonio Cassese, (L'C. Vohrah, F. Pocar, Y. Featherstone, O. Fourmy, C. Graham, J. Hocking & N. Robson eds. 2003)

56.Poudret, .Jean-Francois and Sebastien Besson, Comparative Law of International Arbitration, 2nd ed., Sweet & Maxwell, 2007 HO. Redfern, Alan and Others (eds), Redfern and Hunter on International Arbitration, 5th ed., Oxford University Press, 2009

57.Wendler, Michael, Bernard Buecker (eds), Key Aspects of German Business Law: A Practical Manual, 4th ed., Springer,2009.

58. Aksen Gerald , Bocksticgel Karl-Heinz, Mustill Mlchuel J.,Patocchi Paolo Michele ,Whitesell Anne Maric,"Glohul Reflection on International Law", Commerce and Dispute Resolution.Liber Amicorum In Honour of I3rillel'~ICC Publications,2005

59. Carbonneau Thomas E.," Lex Mercatoria and Arbitration", Kluwer Law International, 1998

60. Caron ,David D. & Caplan, Lee M. & Pelonpaa, Matti, "Tho UNClTRAL Arbitration Rules", Oxford University Press, 2006

61. FiUich & Brower,"International Arbitration in the 21 st Century Towards Judicialization and Uniformity", Transnational Publlsltors INC, 1992

62. Gaillard Emmanuel, & Savage John, "Fouchard,Gaillard,Goldman

on International Commercial Arbitration", Kluwer Low

International, 1999

63. Gharavi Hamid., "Th,e International Effectiveness of thu Annulment of an Arbitral Award", The Hague, Kluwor Law International, 2002

64. Goode Roy & Kronke Herbert & Mckendrick Ewan & Wool Jeffrev "Transnational Commercial Law (International lnstrurnouts  and Commentary)",Sity Press,2004

65. Green, N.A. Maryan,"International Law",Third Edition.Pltnuuj Publshing,London,1987

66. Harris, D.J.,"Cases & Materials on International Law", Fiftll ed.,Sweet & Maxwell,London ,1998

67. Hunter Martin & Landau Toby, "The English Arbitration Act 1996: Text and Notes",Kluwer Law International,2003

68. Lew Julian D.M. & Mistelis Loukas A., "Arbitratlon Insights",Twenty Years of the Annual Lecture of the School or International Arbitration, KJuwer Law International,2007

69. Lew Jullian DM, "Contemporary Problems in Internationn] Arbitration", Martinus

Nijhoff Publishers, 1986

70. Redfcm Alan & Hunter Murtln, "I .aw IIlId Practice of International Commercial Arbitration", l.ondon, sweet & maxwell, 2003

71. Van den Berg. Albert Jan, "The New York Arbitration Convevtion of 1958", KJuwer Law and Taxation Publishers, 198 ]

 

 

 مقالات

1. Alvarez .Henri," Autonomy of International Process", in Pervasive Problems In International Arbitration, Kluwer Law International. 2006

2. Amm ,Carolyn B., Jocelyn A. Aqua, "Defining the Party- Who is a Proper Party in an International Arbitration before the American Arbitration Association and other International Institutions", The Geo. Wash. Int'l L. Rev.,VoI.34,2003

3. Amy Buchanan & David A.R.Williams, "Correction and Interpretation of Awards under Article 33 of the Model Law" International Arbitration Law Review 2001 '

4. Anglade Leila, "Challenge, Recognition and Enforcement of Irish and Foreign International Arbitration Awards under the Irish 1997 Arbitration (International Commercial)Bill", International Company and Commercial Law Review, 1998

5. Annacker Claudia & Greig Robert,"State Immunitv and Arbrtratrobv.Ice International Court of Arbitration Bulletin ,Vol. ] 5,No.2,2004

6. Atallah Borham," The 1994 Egyptian Arbitration Law Ten Years On", ICC International Court of Arbitration Bulletin Vol. ] 4 No.2, October 2003

7. Audit ,Bernard, "French Court Decisions on Arbitration, 2007­2008", ICC International Court of Arbitration Bulletin Vol. 19 No.2, 2008

8. Beeley .Mark & Serlkl, Hnkeem.t'Res Judicata: 11 Developments in Arbitration",lnternational Arbitration Review,8 (4), ,2005

9. Berger Mark,"Arbitration and Arbitrability: Toward an Expec Model",Baylor Law Review,VoI.56,2004

10. Berger, Peter Klaus,"The Modem Trend Towards Exclusi Recoursw Against Transnational Arbitral Awards: A Euri Perspective",Fordham International Law Journal, Vo1.12, 1989,

11. Blane Alexis,"Sovereign Immunity as a Bar to the Executj International Arbitral Awards",International Law and Po Vol.41,2009

12. Bockstiegel Karl- Heinz, "Public Policy as a Limit to Arbiti and its Enforcement", IBA Journal of Dispute resolution, SI Issue ,2008

13. Bowman Rutledge Peter, "On Importance of Institutions: R< of Arbitral Awards for Legal Errors", Journal of Interna Arbitration, Kluwer Law International,Vol.19 (2).2002

14. Brent S.Gilfedder,"A Manifest Disergard of Arbitration", G~ Law Review, Vo1.39, 2004- 2005

15. Brette Steel, "Enforcing International Commercial Mec Agreements as Arbitral Awards under the Newyork Conven UCLA Law Review no. 54, 2007

16. Briner Robert, "The Arbitrability OF Intelctual Property Di with Practicular Emphasis on the Situation in Suitzerls Worldwide Forum on the Arbitration of Intellectual Pro Disputes, , Geneva, Switzerland, March 3 - 4, 1994

17. Briner Robert, Yearbook of Commercial Arbitration, Kluwer and Taxation Publishers,Volume XVIIl,1993

18. Buchanan, Amy & David A.R.WiIliams, "Correction Interpretation of Awards under Article 33 of the Model 1 International Arbitration Law Review, 2001

19. Busy Cindy G .,"The Arbitrators' Duty to Respect the Pa Choice of Law in Commercial Arbitration",ST. John's Law Re Vo1.79,200S

20_ Cavusoglu Ahmet Erclillc, "Turkish Arbitration Law in the Light of Recent Legislation",f < 'C I ntcrnationa 1 Court of Arbitration Bulletin,Vol.I3,No.2,2002

21. Delaume Georges R, "Sovereign Immunity and Transnational Arbitration"; in Lew "Contemporary Problems in International Arbitratio" ,Martinus Nijhoff Publishers, 1986

22. Dholakia S.K. ," Enforcement of Arbitral Agreements and Foreign Awards under Indian Law", ICC International Court of Arbitration Bulletin Vol. 14 No. 2,2003

23. Donald Francis Donovan & Alexander K.A. Greenawalt, "Mitsubishi after Twenty Years: Mandatory Rules before Courts and International Arbitrators" Pervasive Problems in lnternationa I Arbitration, Kluwer Law International. 2006

24. Donovan Donald Francies," The Public Policy Defence to Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards in US Courts ", Libel' Amicorum in honour of Robert Briner, 2005

25. Drobnig Ulrich.t'Assessing Arbitral Autonomy in Europenn Statutory Law", in Lex Mercatoria and Arbitration, Thomas I,:, Carbonneau, Kluwer Law International, 1998

26. Eva Horvath, "Hungary: Settimg Aside", International Arbitration Law Review, Case Comment, 2002

27. Florian Grizel, "Control of Awards and Re- Centralisation of International Arbitration, Civil Justice Quarterly, 2006

28. Fortier Yves L.,"Arbitrability of Disputes", in Aksen Gerald • Bockstiegel Karl-Heinz, Mustill Michael J.,Patocchi Paolo M icholo ,Whitesell Anne Marie,Global Reflection on International Law. Commerce and Dispute Resolution.Liber Amicorum in Honour or Briner,ICC Publications,2005

29. Fortier Yves L.,"The Minimum Requirements of Due Process in Taking Measures Against Dilatory Tactics:Arbitral Discretion in International Commercial Arbitration - A Few Plain Rules and II Few Strong Instincts",in Van den Berg (ed.), Improving the Efficiency of Arbitration Agreements and Awards:40 Years of

Application of the New York Convention, ICC Congruss Series No.9,Kluwcr Law International, 1999

30. Foustoueos Anghelos C, "Conditions Required for the Validity of an Arbitration Agreement", Journal of International arbitration, 1989- 1990

31. Fox Hazel, "Sovereign Immunity and Arbitration" in Lew "Contemporary Problems in International Arbitratio",Martinus NijhoffPublishers, 1986

32. Fox Hazel., "States and the Undertaking to Arbitrate", in Arbitration Insights, Kluwer Law International. 2007

33. Freyer Dana H., "United State Recognition and Enforcement of Annulled Foreign Arbitral Awards - The Aftermath of the Chromalloy Case", Journal of International arbitration, 17 (2),2000

34. Freyer, Dana H. & Gharavi, Hamid G.,"Finality and Enforceability of Foreign Arbitral awards: From "Double Exequature" to the Enforcement of Annulled Awards:A Suggested Path to Uniformity Amidst Diversity",Worid Bank's ICSID Foreign Investment Law Journal.V 01.13,No.l, 1998

35. Gaillard Emanuel,"Transnational Law: A Legal System or a Method of Decision Making?", Arbitration International, Vo!.17, No. I ,LCIA,200 1

36. Gaillard. Emmanuel, "Enforcement of Awards Set Aside in the Country of Origine: The French Experience", ICCA Congress series, No.9, 1999

37. Gelander Jessica L.,"Judicial Review of International Arbitral Awards: Preserving Independence in International Commercial Arbitrations",Marquette Law Review, V 01.80,1997

38. Gharavi H., "Chromalloy: Another View", Mealey's International Arbitration RepOJ1, Vol.l2 (1) ,1997

39. Gharavi Hamid G.,"Enforcing Set Aside Arbitral Awards: France's Controversial Steps Beyond the New York Convention" ,Journal of Transnational Law & Policy, Vo1.6, 1997

40. Gharavi Hamid, "The 1997 I ran ian International Commercial Arbitration Law ; The UNCITRAL Model Law", International Arbitration, Vo1.15, No.1" 1999

41. Giovannini Teresa, "What are the Grounds on which Awnrd most often Set Aside ?,The Institute for Transnational Arbitral Eleventh Annual Workshop/Dallas 15 june, 2000

42. Giuditta Cordero," Form of Arbitration Agreements: Cu Developments within UNCITRAL and the Writing Requiremc the New York Convention", ICC International Court of Arbitr Bulletin Vol. 18, No. ",2004

43. Gleason. E, "International Arbitral Appeals; What are We so A of?" Pepperdne Dispute' Resolution Law Journal, Vol. 7, No.2, ;

44. Gonzalo Stampa & David J.A.Carins, "Spain: Validit Arbitration Agreement under Spanish Law", Internet Arbitration Law Review, Case Comment, 2002

45. Goode Roy, "The Role of Lex Loci Arbitri in Internat Commercial Arbitration", Arbitration International, Vo1.17, 1 LCIA,2001

46. Goode Sir Roy, "The Adaptation of English Law to Internal:

Commercial Arbitration", in Arbitration Insigts, Kluwer International,2007

47. Grantham William, "The Arbitrability of International Intellc Property Disputes". 14 BrkeleyJ. Int IL. 174,1996

48. Griffith Cavan and Mitchell Andrew D, "Contractual Di: Resolution in International Trade:The UNCITRAL Arbitr Rules (I 976)and the UNClTRAL Conciliation I (1980),Melbourne Journal ofIntemational Law, Vo 1.3 ,2002

49. Grizel, Florian "Control of Awards and Re- Centralisatio International Arbitration", Civil Justice Quarterly,2006

50. Hakeem Seriki & Mark Beeley, "State Immunity and Arbitrt Svenska Petroleum Exploration AB v Government of Republ Lithuania and AB GEONAFTA", International Arbitration Review, Case Comment, 2006

51. Hanotiau Bernard,"The Res Judicata Effect of Arl Awards",Special Supplement 2003 :Con Arbitrations,Perspectives on their Procedurallmplications,2003

52. Haravon Michac.el, "Enforcement of Annulled Foreign Arbitral Awards: The Frrench Supreme Court Confirms The Hilmarton Trend", Mealeys = rnternational Arbitration Report, Vo1.22, 2007

53. Hayford Stephe=n L., "Law in Disarray: Judicial Standards for Vacatur of Cornrenercial Arbitration Awards", 30 G.A.L. Rev, 732, 1995- 1996

54. Hellbeck Eckha •. d R.& Lamm Carolin B., "The Enforcement of Foreign Arbitral Awards under the New York Convention: Recent Development", Ii.temational Arbitrtion Law Review,2002

55. Herrmann A H, "Disputes Between States and Foreign Companies", in Lew, Contemporary Problems in International Arbitration ,Mart inus NijhoffPublishers, 1986

56. Herrmann Gercold, "Does the World Need Additional Uniform Legislation on A....rbitration?", in Arbitration Insights. Kluwer Law International, 2007

57. Heuman Lars and MiIlqvist Goran,"Swedish Supreme Court Refuse to Enfore-e an Arbitral Award Pursuant to the Poblic Policy Provision of the New York Convention",Journal of International Arbitration.Vol.Zc.O (5),2003

58. Horvath Eva, "Erlungary: Settimg Aside", International Arbitration Law Review, Case Comment, 2002

59. Hulea Dan C," Contracting to Expand the scope of Review of Foreign Arbitral Awards: An American Perspective",Brook Journal ofInternational Law,VoI.29,2004

60. Hunter Martin & Silva Gui Conde E.,"Transnational Public Policy and its Application in Investment Arbitration",The Journal of World Investmerat,VoI.4, No.3, Geneva,June 2003

61.Ivanova Pelagia ,"Forum Non Conveniens and Personal Jurisdiction : Procedural Lir::::nitations on the Enforcement of Foreign Arbitral Awards under thee New York Convention",Boston University of Law Review,VoI.83,2 003

62. Jane Wessel. & Alyssa Gsell, "Vacatur of Award for Arbitrator Non- Disclosuree", International Arbitration Law Review, Case Comment, 2007

63. Karoll Stefan, "Gcnnnny: Requirement for a Written Arbitration Agreement", International Arbitration Law Review, Case Commoru, 2003

64. Kazutake Okuma,"Confirmation, Annulment,Recognitin and Enforcement of Arbitral Awards",The Seinat Law Review,VoI.37, No.4.2005

65. Kazutake Okmita,"Party Autonomy in International Commercial Arbitration: Consolidation of Multiparty and Classwide Arbitration",Annual Survey ofInt'L & Compo Law,Vol.9,2003

66. Kessedjian Catherine, "Deternination and Application of Relevant National and International Law and Rules", in Pervasive Problems in International Arbitration, Kluwer Law International, 2006

67. Knull William H.& Rubins Norah D., "Bettin the Farm on International Arbitration: Is it Time to Offer an Appeal Option?", The American Review International Arbitration, Vo1.11, No.4, 2000

68. Kohler Gabrielle Kaufmann,"Globalization of Arbitral

Procedure", VanderbiltJournal of Transnational Law, Vo1.36,2003

69. Kratovil Christopher, "Judicial Review of Arbitration Awards in the Fifth Circuit" ,ST. Marys Law Journal, Vo1.38, 2007

70. Kreindler Richard H.," Particularities of International Financial Arbitration in the Context of Challenges to Arbitral Awards", Yearbook of International Financial and Economic Law, 1 997

71. Kroll Stefan M. "Arbitration and Insolvency Proceedings- Selected Problems" in Pervasive Problems in International Aarbitration, Kluwer Law International, 2006

72. Kroll Stefan & Marc Oliver Heidkamp, "Germany: Arbitration Agreement Enforcement", International Arbitration Law Review, 2005

73. Kroll Stefan & Marc Oliver Heidkamp, "Germany: Arbitration Agreement Enforcement", International Arbitration Law Review, Case Comment, 2005

74. Kroll Stefan & Peter Kraft, "Germany: Estoppel from Raising Defences in Recognition and Enforcement Proceedings of Foreign Arbitral Award", International Arbitration Law Review, 2005

75. Kroll Stefan M, "Germany: Constitution of Arbitral Tribunal under German Law", International Arbitration Law Review, 2006

76. KI"OII Stefan M. "Arbitration and Insolvency Proceedings- Selected Problems", in Pervasive Problems in International Aarbitration, Kluwer Law International, 2006

77. Kroll Stefan M.," Setting Aside Proceeding in Model Law Jurisdictions", International Arbitration Law Review, 2006

78. Kun Fan," Arbitration in China: Practice, Legal Obstacles and Reforms", ICC International Court of Arbitration Bulletin Vol. 19 No.2, 2008

79. Lalive Pierre, "Arbitration with Foreign States or State- Controlled Entities: Some Practical Questions" ,in Lew "Contemporary Problems in International Arbitratio",Martinus Nijhoff Publishers, 1986

80. Lalive Pierre,''Transnational (or Truly International) Public Policy and International Arbitration",in Comparative Arbitration Practice and Public Policy in Arbitration,ICCA Congress Series No.3,1986

81. Lamm ,Carolyn B., Jocelyn A. Aqua,"Defining the Party- Who is a Proper Party in an International Arbitration before the American Arbitration Association and other International Institutions", The Geo. Wash. Int'l L. Rev.,Vo1.34,2003

82. Lanier Tiffany J., "Where on the Earth does Cyber- Arbitratio Occure?: International Review of Arbitral A wards Rendered Online", LL.S.A J. Int I & Com I. Vol.7, 2000- 2001

83. Lehmann ,Matthias, "A Plea for a Transnational Approach to Arbitrability in Arbitral Practice", 42 Colum. J. Transnat 1.,2004

84. Leroy Michael H.& Feuille Peter,''The Revolving Door of Justice: Arbitration Agreements that Expand Court Review of an Award",Ohio State Journal on Dispute Resolution, Vo1.19,2004

85. Levy Laurent & Sieber Vincent, "Switzerland: A Valid Waiver ofthe Right to File an Appeal", International Arbiration Law Review, 2005

86. Liebscher, christoph ,"Interpretation of the Written Form Requirment Art.7 (2) of UNCITRAL Model Law", International Arbitration Law Revi~w,2005

87. "lIl1n'uN, MIII'UII, "The Issue of Arbitrubllity in tho Context of lutornntlonul COlllllwrcial Arbitration (part I )",Univcrsity of Stcllcnbosch, II S.Afi'.Mcrcantile LJ,363, 1999

87. Lu, May, "The New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: Analysis of the Seven Defenses to Oppose Enforcement in the United States and England". 23 Ariz. J. Int L& Comp., 2006

88. Mahajan Arpana, "India: Arbitration - Appeal- Statutory Grounds for Setting Aside - Decisions Regarding Venue", International Company and Commercial Law Review, 2003

89. Martinez Ramona, "Recognition and Enforcement of International Arbitral Awards under the United Nations Convention of 1958: The Refusal Provisions", 24 Int I L. 487, 1990

90. Mayer P. "The Trend Towards Delocalisation in the Last 100 Years International isation of International Arbitration". The LCIA Centenary Conference, Graham & Trotman/Nijhoff, 1993

91. Mayer Pierre, "Effect of International Public Policy in International Arbitration?", in Pervasive Problems in International Arbitration, Kluwer Law International, 2006

92. Meriwether Thomas S., "Limiting Judicial Review of Arbitral Awards under the F~deral Arbitration Act", Boston Low Review,VoI.44, 2008

93. Michell M.Paul, "Arbitrability of Copyright Disputes: Desputeaux v. Les Editions Chouette (l987)inc.",Canadian Buslnoss Law JournaI,VoI.38,2003

94. Montgomery Leanne,"Expanded Judicial Review of Commercial Arbitration Awards-Bargaining for the Best of both Worlds",University of Cincinnati Law Review, Vo1.68,2000

95. Moss Giuditta Cordero," Form of Arbitration Agreements: Current Developments within UNCITRAL and the Writing Requirement of the New York Convention", ICC International Court of Arbitration Bulletin Vol. 18 No. 2,2008

96- S. Muss (ilmllUu Cordcro.t'I-orm Ill' Arbitration Agrccmonts.Curront Dovclopmcnts with UNCITRAL and the Writing Rcqulromont of New York Convention", ICC International Court of Arbitration Bulletin Vo1.l8, No.2,2008

97. Nikbakht Hamid Reza,"Conflict of Laws in International Commercial Arbitration", Revue di Recherche Juridique,No.27­28,Univercite Chahid Beheshti,1999

98. Park & Baykitch Alex & Hui Lorraine,"Celebrating 50 Years op the New York' Convention",UNSW Law Journal,Vol.31 (1),2009

99. Park Willam W., "Control Mecanisms in Development of a Modem Lex Mercatoria", in Lex Mercatoria and Arbitration, Thomas E. Carbonneau, Kluwer Law International,1998

100. Park William W., "Duty and Discretion in International Arbitration", American Journal oflnternational Law,VoI.93,1999

101. Park William W.,"Why Courts Review Arbitral Awards",Festshrift fur Karl-Heinz Bockstigele 595, 2001

102. Park, William W.,"Non-Signatories and International Contracts:an Arbitrator's Dilema",Oxford,2009

103. Paulson Jan, "Towards Minimum Standards of Enforcement.Feasibility of a Model Law",14th lCCA Congress, Series No.9, 1998

104. Paulsson ,Jan, "Jurisdiction and Admissibility", Global Reflection on International Law, Commerce and Dispute Resolution, ICC Publishing, 2005

105. Paulsson Jan & Park W.WilIiam,"The Binding Force of International Arbitral Awards",Virginia Journal of International Law, Vo1.23,1983 126. Paulsson Jan .,"Rediscovering The New York Convention", 12 (4) intl. Arb. Rep., 1997

106. Paulsson Jan, "Arbitration Unbound: Award Detached From the Law of its Country of Origin", The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 30, 1981

107. Paulsson Jan, "Delocalization of International Commercial Arbitration", International and Comparative Law Quarterly, Vo1.32,No 1,1983

108. Paulsson Jan, "Enforcing Arbitral Awards Notwishstanding a Local Standard Annulment (LSA)", ICC International Court of Arbitration Bulletin Vol. 9 No. I, May 1998

109. Paulsson Jan," Arbitrability, Still Through a Glass Darkly", Special Supplement 1999: Arbitration in the Next Decade: Proceedings of the International Court of Arbitration's 75th Anniversary Conference, May 1999

110. Rivkin David W. "The Enforcement of Awards Nullified in tim Country of Origin; The American Experience", ICCA Congress Series No.9, 1999

111. Rivkin David W.," The Impact of Parallel and Successive Proceedings on the Enforcement of Arbitral Awards", Dossier of the ICC Institute of World Business Law: Parallel State and Arbitral Procedures in International Arbitration, July 2005

112 . Romano Cristian. Schwansee, 'The Commercial Law" Annual Survey of Int. L VoI.5.1,1999

113. Rossein Merrick T. & Hope Jennifer,"Disclosure and Disqualification Standards for Neutral Arbitrators: How far to Cast the Net and what is Sufficient to Vacate Award",ST. John's Law Review,VoI.81,2007

114. Roy Kristin, "The New York Convention and Saudi Arabia: Can a Country Use the Public Policy Defence to Refuse Enforcement of Non-Domestic Arbitral Awards?",Fordham International Law Journal,VoI.l8, 1995

115. Sarnpliner Gary H., "Enforcement of Nullified Foreign

Arbitral Awards- Chromalloy Revisited", Journal of International Arbitration, Vo1.14, No.3, 1997

116. Sandcrs.p.i''Ncw York Convention on the Recognition and

l.nforccmcnt of Foreign Arbitral Awards't.Nctherlands International Low Rcvicw,VoI.6,1959

 

 

آخرین بروز رسانی ( 1394/02/27 ساعت 05:50:59 )
<قبل   بعد>
No Image No Image
جستجوی سریع

No Image
No Image No Image No Image

No Image No Image
ورود کاربران
نام کاربری

کلمه عبور
مرا به ياد داشته باش
فراموش کردن کلمه عبور

ثبت نام نكرده ايد؟ عضویت

No Image No Image No Image

No Image No Image

 

No Image No Image No Image

No Image No Image
آمار بازدید ها
بازدیدکنندگان: 413671
حاضرین در سایت
25 میهمان حاضرند
No Image No Image No Image

تمامي حقوق براي اين سايت محفوظ مي‌باشد. کپي برداري از اين سايت تنها با ذکر منبع مجاز مي‌باشد